# اینگمار_برگمان
برگمان ابایی ندارد که ذهنیت الکساندر‌ را به گونه‌ای «پوشش دهد» که برای تماشاگر وجهی فانتزی نداشته باشد. برگمان در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 26 بازدید
برگمان ابایی ندارد که ذهنیت الکساندر‌ را به گونه‌ای «پوشش دهد» که برای تماشاگر وجهی فانتزی نداشته باشد. برگمان در ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 23 بازدید